Vuosikokous 2017

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2017

Vierasmaksu ja Haapasaaren lupamaksu 2017


Liittymismaksuksi päätettiin 300 euroa.

Jäsenmaksun suuruus 80 €.
Vierasmaksu 10€,saalis isännän kiintiöstä.
Haapasaaren vesilintulupa 10€, ei saaliskiintiötä.

Riistanhoito- ja
toimintapisteet


Vaatimus 150
pistettä/jäsen, puuttuvat pisteet 0,35e kpl.




Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2017


Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Ruotsalainen 





Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittavat 


 -Seppo Ryhänen                 varapuheenjohtaja
 
-Leena Hämäläinen             rahastonhoitaja


 -Ari Fomin


 -Raita Lappalainen





Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta


Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Pekkarinen ja Matti
Halonen.

Varalla Veikko Vidgren.

Hirviporukan johtajan valinta


Hirviporukan johtajaksi kaudelle 2017 valittiin Kimmo
Karppinen.

Edustajien valinta kokouksiin 2017


Johtokunta valitsee edustajat kokouksiin jäsenistöstä.

Jäsenhakemukset ja uudet jäsenet


Jorma Ruotsalainen luki Juuso Tikkasen jäsenhakemuksen.

Juuso Tikkanen valittiin koejäseneksi.


Varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin Patrik Karppinen, Erkki
Niiranen ja Pasi Partanen.












Lasse Puurunen kirjoitti viestin 12.2.17 kello 11:59