Kesäkokouksen 2018 sisältöä

Kesäkokous 9.8.2018 klo 18:00 Piilolanpirtillä.
Läsnä oli 11 seuran
jäsentä.

 -Yhdistyksen
puheenjohtaja Jorma Ruotsalainen avasi kokouksen klo18:00.

 -Kokous todettiin
laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 
-Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Jorma Ruotsalainen ja sihteeriksi Lasse Puurunen.

-Pöytäkirjan
tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Katja ja Seppo Partanen.

 -Kokouksen
esityslista hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa. 

-Saaliskiintiöiksi metsästyskautena 2018
päätettiin 8 jänistä ja 1 teertä.

-Pyylle ei asetettu kiintiötä.

-Metso ja kauris rauhoitettiin.

 
-Metsästysajoiksi
päätettiin asetuksen määräämät metsästysajat, huomioiden Riistakeskuksen
asettamat rajoitukset. Joulurauha
riistalle 24.–25.12.2018 välisenä aikana.
 


-Rauhoitusalueina päätettiin
pitää entiset alueet; Lepokivi.

 Petotorjunta

-Seuran maa-alueet
luovutetaan yhteiseen ilveksen ja suden luvanvaraiseen metsästykseen.

-Pienpetotorjuntaan
saa osallistua seuraan kuulumaton seuran jäsenen mukana ilman vieraslupamaksua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koemaastot

Hyväksytyt
koemaastoanomukset

 


Ajokokeet

 

Lepokivi

28.9, 6.10, 11.10,
4.11, 19.11, 6.12, 7.12, 8.12

Kärenmäki

4.11

Karhuaho

28.9, 11.10, 19.10,
6.12

Lehtomäki

28.9, 6.10, 19.11

Rimmi

6.10, 11.10, 4.11,
19.11, 6.12

 


Hirvenhaukkukokeet

 

8.9, 18.9, 22.9,
29.9, 14.11, 15.11

 

Linnunhaukkukoe

 

Lepokivi, lakkakangas

10.-11.11

 

 
 
10§

Hirviporukan jäsenyys

-Jäsenyyteen vaaditaan todistettu
ampumaradalla käynti ja ammunta tai ammuttu merkki.

-Osallistumismaksu 120€ uudet ja 100€ vanhat
jäsenet.

-Ilmoitus Kimmo Karppiselle elokuun loppuun
mennessä osallistumisesta.

 
 
11§

Muut kokoukselle
esitettävät asiat

-Riistakolmiolaskenta
sovittiin pidettäväksi 12.8 klo 18.

-muistutettiin
eteläisten metsästysalueiden rajoista.

 

  

(aikanaan sanallisiin sopimuksiin perustuvat metsästysoikeudet eivät välttämättä voimassa).


12§

Kokouksen päättäminen

-Puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 18:41.

 

 

 

 

 

PDF -tulostus

Lasse Puurunen kirjoitti viestin 10.8.18 kello 6:13