Vuosikokous 2019

Lapinlahden erämiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous 

Paikka: Piilolanpirtti

Aika: 24.1.2019 klo 18:00

Läsnä 16 jäsentä

 


1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jorma Ruotsalainen avasi kokouksen klo
18:05

 


2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 


3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokoukseen valittiin seuraavat toimihenkilöt:


Puheenjohtaja:                    Antti
Pekkarinen


Sihteeri:                               Lasse Puurunen
Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat:

Jouko Kuokka ja Raita Lappalainen

 


4.  Esityslistan
hyväksyminen


Esityslista hyväksyttiin.

 


5. Vuoden 2018 toimintakertomus ja tilit

Luettiin vuoden 2018 toimintakertomus.

Luettiin tilien yhteenveto.

Kokouksella ei lisättävää.

 

6. Vuoden 2018 toiminnantarkastuskertomus

Luettiin vuoden 2018 toiminnantarkastuskertomuksen.

Kokouksella ei lisättävää.

 


7. Johtokunnan ja tilivelvollisten vastuuvapauden
myöntäminen


Kokous myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja
tilivelvollisille

 

8. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019

Liittymismaksuksi päätettiin 300 euroa.

Jäsenmaksun suuruus 90 €.

 

9. Vierasmaksu ja Haapasaaren lupamaksu 2019.

Vierasmaksu 10 euroa, saalis isännän kiintiöstä.

Haapasaaren lupamaksu 10 euroa/kausi, ei kiintiötä.

 


10. Riistanhoito-
ja toimintapisteet


Vaatimus 150
pistettä/jäsen, puuttuvat pisteet 0,35e kpl.

Riistanhoitoalueet ja ryhmät entiset.

 

 

 


11. Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan kulukorvaukset
2019


Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan kunkin
kulukorvaukseksi päätettiin 100€.

Mahdolliset oman auton käytöstä johtuvat kilometrikorvaukset
0,21€/kilometri.

 


12. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion
hyväksyminen


Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin johtokunnan
esittämässä muodossa.

 


13. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2019

Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Ruotsalainen

 


14. Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittavat

 

-Seppo Ryhänen                 varapuheenjohtaja

-Leena Hämäläinen             rahastonhoitaja

-Ari Fomin

-Raita Lappalainen

 


15. Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Pekkarinen ja Matti
Halonen.

Varalla Veikko Vidgren.

 

16. Hirviporukan johtajan valinta

Hirviporukan johtajaksi kaudelle 2019 valittiin Kimmo
Karppinen.

 


17. Edustajien valinta kokouksiin 2019

Johtokunta valitsee edustajat kokouksiin jäsenistöstä.

 

 

18. Jäsenhakemukset ja uudet jäsenet

Koejäseniksi hyväksyttiin Juha-Pekka Vuorensyrjä ja Mika
Tuomola.

 


19. Riistanhoitotyössä ja kilpailuissa ansioituneitten
palkitseminen


Seura palkitsi riistanhoitotyössä ansioituneita jäseniä.

 

20. Muut asiat

Riistakolmio suoritetaan helmikuun loppuun mennessä.

Pasi Partanen uusi seuran sihteeri.

Jäsenmaksujen perinnän ulkoistamista ehdotettu.

PDF -tulostus

Lasse Puurunen kirjoitti viestin 31.1.19 kello 10:10